Fucoidan nâng cao hiệu suất tăng trưởng và khả năng tiêu hóa trên lợn

Thư viện Y Học Quốc Gia và Viện Y Tế Hoa Kỳ
PMID: 24131869
Công bố ngày 17/10/2013

 

TẠM DỊCH SANG TIẾNG VIỆT

Ảnh hưởng của sự tương tác của chiết xuất rong biển có chứa laminarin và fucoidan với oxit kẽm trên hiệu suất tăng trưởng, khả năng tiêu hóa và đặc điểm phân của lợn con đang phát triển.

Cơ cở nghiên cứu:

Học Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm

Đại học Khoa học đời sống

Đại học Dublin, Belfield , Dublin 4 , Cộng hòa Ai-len.

Kết quả nghiên cứu:

Chiết xuất rong biển (SWE) giàu Laminarin và Fucoidan đã cho thấy hứa hẹn là một bổ sung cho lợn con cai sữa. Tuy nhiên, ứng dụng thành công trong dinh dưỡng lợn phụ thuộc vào hoạt tính sinh học của chúng trong sự hiện diện của các chất phụ gia như ZnO. Trong nghiên cứu này, một bản 2×2 về yếu tố thử nghiệm đã được thực hiện để kiểm tra tác động của sự tương tác giữa SWE (Laminarin & Fucoidan) và ZnO về việc thực hiện tăng trưởng, khả năng tiêu hóa và đặc điểm phân ở lợn con cai sữa 192 ( 6,5 kg).

Lợn con được đặt trong nhóm 4 (n 12 pens). Nghiên cứu bao gồm hai giai đoạn sau cai sữa: một chế độ ăn uống thời gian bắt đầu từ ngày cai sữa ( 0 ngay) 21 ngày và thời gian chuyển tiếp chế độ ăn uống từ 21 đến 40 ngày.

Các phương pháp can thiệp chế độ ăn uống như sau: (1) chế độ ăn uống kiểm soát, (2) chế độ ăn uống kiểm soát + ZnO , (3) chế độ ăn uống kiểm soát + SWE , (4) chế độ ăn uống kiểm soát + ZnO + SWE.

Chế độ ăn uống có chứa ZnO cải thiện tính nhất quán trong phân của lợn con trong suốt thời gian thí nghiệm (0-40 ngày). Một tác dụng của sự tương tác giữa ZnO và SWE vào một số biến đổi quan sát được. Chế độ ăn uống có chứa chỉ SWE hoặc ZnO cải thiện hiệu suất chuyển đổi thức ăn của lợn con trong thời kỳ chế độ ăn uống quá độ, tuy nhiên, hiệu ứng này đã không được quan sát thấy khi chế độ ăn uống có chứa cả ZnO và SWE được cho ăn.

Chế độ ăn uống có chứa chỉ SWE (Laminarin & Fucoidan) tăng khả năng tiêu hoá vấn đề tồn tại và hữu cơ của lợn con , tuy nhiên , hiệu ứng này không quan sát thấy trong sự hiện diện của ZnO. Sự tương tác giữa ZnO và SWE đã được quan sát , theo đó số lượng phân của Escherichia coli đã giảm khi lợn con được cho ăn chế độ ăn uống có chứa chỉ SWE (Laminarin & Fucoidan) , nhưng không khi được nuôi bằng chế độ ăn uống có chứa cả SWE và ZnO.

Tóm lại, SWE và ZnO cải thiện hiệu suất tăng trưởng khi ở một mình, nhưng khi được kết hợp thì không tác dụng. Tác dụng sinh học của SWE trên khả năng tiêu hóa được lựa chọn và đặc điểm phân là rất khác biệt khi so sánh với các ZnO.

nên chọn loại fucoidan nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *