Fucoidan tăng cường chức năng bảo vệ đường ruột

Thư viện Y Học Quốc Gia và Viện Y Tế Hoa Kỳ PMID: 24023493

Công bố ngày 07/09/2013

 

TẠM DỊCH SANG TIẾNG VIỆT

Fucoidan tăng cường chức năng bảo vệ đường ruột bằng cách điều chỉnh sự tác dụng của claudin -1. Do vậy, Fucoidan sẽ là liệu pháp thích hợp chữa bệnh viêm đường ruột

Cơ sở nghiên cứu:

Atsushi Iraha, Akira Hokama, Kazuto Kishimoto, Tetsuo Hirata, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Jiro Fujita,

Sở truyền nhiễm, hô hấp, tiêu hóa và Y học

Khoa Y , Đại học Ryukyus , Okinawa 903-0215 , Nhật Bản.

Mục đích:

AIM:

Để đánh giá tác dụng bảo vệ của fucoidan trên việc làm gián đoạn quá trình oxy hóa các tế bào biểu mô đường ruột của con người.

Phương pháp nghiên cứu Fucoidan:

Trong mô hình đơn lớp tế bào Caco-2, sự phá vỡ các chức năng bảo vệ bằng cách oxy hóa qua trung gian là H₂O₂. Tính toàn vẹn của phân cực Caco-2 đơn lớp tế bào được xác định bằng cách đo điện trở transepithelial ( TER ) và tính thấm được ước tính bằng cách đo vận chuyển paracellular của FITC – dán nhãn 4 – kDa dextran ( FD4 ). Tác dụng bảo vệ của fucoidan trên chức năng hàng rào biểu mô ở phân cực Caco-2 đơn lớp tế bào được đánh giá bởi TER và FD. Sự biểu hiện của liên kết 3 protein chặt chẽ ( TJ ) được đánh giá bằng PCR giải mã ngược ( RT-PCR) và nhuộm miễn dịch huỳnh quang.

Kết quả nghiên cứu Fucoidan:

Nếu không có H₂O₂, Fucoidan tăng đáng kể TER so với đối chứng (P <0,05), cho thấy sự tăng cường trực tiếp của chức năng bảo vệ biểu mô đường ruột. Tiếp theo, H₂O₂ phá vỡ chức năng bảo vệ biểu mô tùy vào thời gian tiếp xúc. Fucoidan ngăn chặn H₂O₂ gây ra phá hủy một cách phụ thuộc vào liều lượng Fucoidan. Fucoidan giảm đáng kể H₂O₂ gây ra FD4 ( P <0,01), cho thấy công tác dùng phòng chống trong tính thấm paracellular. RT-PCR cho thấy Caco- 2 tế bào nội sinh thể hiện claudin -1 và -2, và occludin và H₂O₂ giảm bớt biểu hiện mRNA của các protein này TJ . Điều trị bằng fucoidan giảm độc lực trong những biểu hiện của claudin -1 và claudin -2 nhưng không occludin. Nhuộm miễn dịch huỳnh quang cho thấy rằng biểu hiện của claudin -1 là còn nguyên vẹn và cao trên bề mặt tế bào. H₂O₂ phá vỡ tính toàn vẹn của claudin -1. Điều trị bằng fucoidan đáng kể giảm độc lực các biểu hiện của claudin -1.

 

fucoidan chữa bệnh viêm dạ dày hiệu quả

Hình 1: Fucoidan trực tiếp tăng cường chức năng tiêu hóa bảo vệ biểu mô. Phân cực Caco-2 đơn lớp tế bào được ủ trong sự hiện diện hay vắng mặt của fucoidan (2,5 mg / ml) trong 24 giờ. Những thay đổi chức năng bảo vệ biểu mô trong đường ruột được theo dõi bằng cách đo kháng xuyên biểu mô (TER). Các dữ liệu được thể hiện như là phương tiện ± SEM của 5 thí nghiệm độc lập. P <0,05 so với kiểm soát (t kiểm tra của học sinh).

fucoidan điều trị bệnh viêm dạ dày hiệu quả

Hình 2: Fucoidan ngăn chặn H2O2 gây ra sự phá hủy chức năng bảo vệ biểu mô đường ruột. Phân cực Caco-2 đơn lớp tế bào bị tổn thương bởi H2O2 (500 mmol / L) ở phía đỉnh của Caco-2 đơn lớp tế bào. Fucoidan đã được thêm vào phía basolateral 30 phút trước khi H2O2 kích thích và nuôi cấy trong 6 giờ. Những thay đổi trong đường ruột chức năng hàng rào biểu mô được theo dõi bằng cách đo kháng xuyên biểu mô (TER). Các dữ liệu được thể hiện như là phương tiện ± SEM của 5 thí nghiệm độc lập. P <0,05, bP <0,01 so với các tế bào tiếp xúc với H 2 O 2 một mình ở thời điểm tương ứng (thử nghiệm so sánh nhiều Tukey).

fucoidan chữa bệnh viêm dạ dày

Hình 3: Fucoidan ngăn chặn H 2 O tăng 2 gây ra tính thấm paracellular. Đầu tiên, 0,5 mg / ml 4-kDa FITC nhãn dextrans (FD4) đã được thêm vào các đỉnh tốt và nuôi trong 6 h có hoặc không có H 2 O 2 (500 mmol / L) và / hoặc Fucoidan (2,5 mg / ml) . Sau 6 giờ ủ, các phương tiện cơ bản được thu thập, và sự phát huỳnh quang được đo như fluxed-FD4. H 2 O 2gây ra FD4 thông được coi là 100%. Các dữ liệu được thể hiện như là phương tiện ± SEM của 5 thí nghiệm độc lập. B P <0,01 (t kiểm tra của học sinh).

fucoidan chữa bệnh viêm dạ dày

Hình 4: Fucoidan thúc đẩy chức năng hàng rào biểu mô đường ruột thông qua tăng bài xuất trực tiếp các protein nối chặt chẽ trong các tế bào biểu mô đường ruột cực Caco-2 đơn lớp tế bào bị tổn thương bởi H2O2 (500 mmol / L) trong 24 giờ có hoặc không có tiền xử lý của fucoidan (2,5 mg / ml) 30 phút trước khi H2O2 quản lý. Sự biểu hiện của protein nối chặt chẽ, bao gồm claudin-1, claudin-2, và occludin, đã được kiểm tra sử dụng đảo ngược-PCR phiên mã. Các dữ liệu hiển thị là đại diện và là từ 1 trong những thí nghiệm độc lập 3.

Kết luận:

Fucoidan tăng cường chức năng bảo vệ biểu mô đường ruột bởi sự biểu hiện của claudin -1 . Do đó ,  Fucoidan có thể là một liệu pháp thích hợp để điều trị bệnh viêm ruột .

nên chọn loại fucoidan nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *