Tiên đoán bệnh ung thư máu ác tính

Những bất thường trong nhiễm sắc thể. Các bất thường có thể là chuyển vị hay đảo ngược các nhiễm sắc thể. Đột biến cũng có hy vọng cho tiên lượng bệnh ung thư máu ác tính trong tương lai với những nghiên cứu mới đang được tiến hành.

 

Các yếu tố tiên lượng bệnh ung thư máu ác tính

Điều trị bệnh bạch cầu dòng tủy ác tính đã được cải thiện trong những năm qua, vì vậy nghiên cứu đã tập trung vào lý do tại sao một số bệnh nhân có cơ hội tốt hơn để được điều trị hơn là những người khác. Sự khác biệt ở các bệnh nhân có ảnh hưởng đến việc điều trị được gọi là các yếu tố tiên lượng. Các yếu tố tiên lượng giúp các bác sĩ quyết định xem những người có một loại ung thư máu ác tính cần được điều trị nhiều hơn hoặc ít hơn. Một vài trong số này gồm:

– Nhiễm sắc thể bất thường trong ung thư máu ác tính

Thay đổi nhiễm sắc thể cung cấp một manh mối để tiên lượng. Không phải tất cả bệnh nhân đều có những bất thường này. Những liệt kê dưới đây là phổ biến nhất, nhưng còn nhiều cái khác. Những bệnh nhân không có bất kỳ điều nào trong số này thường có một triển vọng đó là giữa thuận lợi và không thuận lợi.

– Những bất thường thuận lợi trong ung thư máu ác tính

• Sự hoán vị giữa nhiễm sắc thể số 8 và 21 (thường gặp nhất ở những bệnh nhân M2)

• Sự đảo ngược của nhiễm sắc thể số 16 (thường gặp nhất ở những bệnh nhân M4 eos) hoặc sự hoán vị giữa nhiễm sắc thể số 16 và chính nó

• Sự hoán vị giữa nhiễm sắc thể số 15 và 17 (thường gặp nhất ở bệnh nhân M3)

– Những bất thường không thuận lợi trong ung thư máu ác tính

• Sự xóa (mất) một phần của nhiễm sắc thể số 5 hoặc 7 (không có dạng AML cụ thể)

• Sự hoán vị hoặc đảo ngược của nhiễm sắc thể số 3

• Sự hoán vị giữa nhiễm sắc thể số 6 và 9

• Sự chuyển vị giữa nhiễm sắc thể số 9 và 22

Bệnh ung thư máu ác tính

 – Bất thường của nhiễm sắc thể số 11

 – Thay đổi phức tạp – liên quan đến một số nhiễm sắc thể (không có dạng AML cụ thể)

– Đột biến gen trong ung thư máu ác tính

Các kiểm tra mới cho phép các bác sĩ tìm sự thay đổi trong gen cụ thể trên các nhiễm sắc thể. Những người có đột biến gen nhất định có thể có một cái nhìn tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Ví dụ, khoảng 1 bệnh nhân trong số 3 với AML có một đột biến ở gen FLT3. Những người này có xu hướng có một kết quả xấu hơn, nhưng những loại thuốc mới nhằm mục tiêu gen bất thường này đang được nghiên cứu, nó có thể dẫn đến những kết quả tốt hơn.

Bệnh ung thư máu ác tính

Mặt khác, những người có thay đổi trong gen NPM1  trong ung thư máu ác tính (và không có những bất thường khác) dường như có sự tiên lượng bệnh tốt hơn những người không có sự thay đổi này. Những thay đổi trong gen CEBPA cũng có liên kết đến một kết quả tốt hơn.

Bệnh ung thư máu ác tính

Trong những năm tới, các bác sĩ sẽ sử dụng các xét nghiệm mới để tìm hiểu thêm về các khuyết tật di truyền tiềm ẩn gây ra AML và làm thế nào chúng có thể được sử dụng để dự đoán tiên lượng bệnh cho bệnh nhân. Những khuyết tật di truyền này cũng có thể là cơ sở để điều trị các bệnh ung thư máu ác tính.

 chữa ung thư máu giai đoạn cuối

 

Fucoidan – món quà quý giá từ đại dương trong điều trị ung thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *